O Nas

 

Pomysł utworzenia Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Szkoły powstał przed rokiem, ale pierwsza jego idea narodziła się już w czasie uroczystych obchodów Jubileuszu 100-lecia szkoły w roku 2004, kiedy to spotkali się jej wychowankowie z różnych lat.

Prace przygotowawcze do utworzenia Stowarzyszenia, prowadzone przez kilku nauczycieli oraz paru absolwentów liceum, trwały od początku 2009 roku. Połączyło nas i zmotywowało do działania ważne poczucie wspólnoty: stanowiliśmy lub stanowimy społeczność tej szkoły, tu pod okiem dobrych nauczycieli kształciły się nasze umysły i charaktery, spędziliśmy w niej chwile pięknej młodości, nawiązywaliśmy przyjaźnie i silne związki koleżeńskie. Żywimy szacunek wobec żywieckiej szkoły i jej bogatej historii. Chcemy kultywować trwałą pamięć o jej przeszłości i wyrażać zainteresowanie jej teraźniejszością. Zajmują nas wszelkie działania na rzecz rozwoju naszego liceum– jesteśmy zainteresowani wspomaganiem działalności szkoły, rozumiejąc, że w ten sposób wywieramy wpływ na jej przyszłość.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia/Walne Zgromadzenie członków założycieli, w którym wzięło udział 40 osób, odbyło się 17 kwietnia 2009 roku w budynku szkoły. Uchwalono Statut Stowarzyszenia, wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną. W dniu 12.08.2009 Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Żywcu zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i tym samym zyskało osobowość prawną i możliwość rozpoczęcia działania.

Liczymy na Państwa życzliwość i serce okazywane sprawom szkoły.

Zachęcamy wszystkich absolwentów i sympatyków liceum

(dawniej gimnazjum)

do przystąpienia do Stowarzyszenia.

 

Żywiec, 31.08.2009

Zarząd  Stowarzyszenia